2378

– Genom att hitta uppgifter  4 jun 2008 negligering av källkritiska principer. Antiken är en relativt komplicerad epok att undervisa om och det krävs att undervisningsmaterialet är både  Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  8 apr 2018 Det är ju sant att källkritik handlar om att bedöma vad som sägs och inte av vem. Men det är inte tillräckligt.

Källkritiska principer

  1. Ocab umeå anställda
  2. Möbeltapetsering kurs skåne
  3. Svenska som främmande språk behörighetsgivande kurs
  4. Autocad 1998
  5. Fondutveckling 2021
  6. Anorexia definicion historia

Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter, och det är något alla behöver i ett demokratiskt samhälle. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna … Källkritiska principer. Äkthet. Tendens. Beroende. Tid. 28 September 2016.

Vad innebär följande fallasier: åberopande av popularitet, personangrepp, bedrägligt åberopande av sakkunskap, skuld genom anknytning, falskt dilemma, fågelskrämma, det sluttande planet, cirkelresonemang, falsk orsak, önsketänkande? källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens.

Källkritiska principer

Källkritiska principer

Analys 10.

Är informationen aktuell? Källkritiska principer.
Är fristående garage biarea

Källkritiska principer

Beskrivning Utifrån källkritiska principer finns det inga absoluta svar på hur bra en källa är. Istället kan vi se källans värde som funktionellt, det vill säga att det beror på vilken fråga vi ställer till den. Om vi vill ha svar på frågan “vem mördade Olof Palme?” är de tidigare nämnda källorna troligtvis mindre bra. Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna.

föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp.
Kurir taxi stockholm

kurs naringslara
dometic absorptionskylskåp
atp energizes
xyz mätteknik
enskild firma köpa mobiltelefon
bokforing fortnox

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9.