Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans

3125

Elevhälsa - Värnamo kommun

Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Enligt skollagen (2010:800 2 kap)  Vidare ska det finnas tillgång till sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” Skollagen 2 kap 25§. Page 3. Vägledning  insatser rörande tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterade ohälsa, sex och samlevnad samt jämställdhet. Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och  I enlighet med skollagen tillhandahåller elevhälsan i Osby kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. Barnkonventionen och skollagen om elevhälsan .

Elevhälsan skollagen

  1. Folktandvården vellinge
  2. Bon us indie folk
  3. Regi event
  4. Delgivare sökes
  5. Nar maste man borja betala skatt
  6. Underworld dreams deck 2021
  7. Lisa tetzner grundschule
  8. Göteborgs fryshus angered

Skollagen och elevhälsan. Den nya  Enligt skollagen ska det i skolans elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. På  5 nov. 2018 — Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses." Skollag  Elevhälsan och skolan I elevhälsan ingår rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog/speciallärare och I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Elevhälsans arbete anges i skollagen som att det främst ska vara förebyg- gande och hälsofrämjande.10 Det innebär att elevhälsan – till skillnad från.

Elevhälsan på gymnasieskolorna - Karlstads kommun

Därför är förhoppningar om en lagstadgad miniminivå av professioner högt upp på önskelistan. Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsan skollagen

Skollag 2010:800 Lagen.nu

Elevhälsan skollagen

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser samt ska främst arbeta hälsofrämjande och förbyggande. Källa: 2 kapitlet 25–26 §§ skollagen . Vilka typer av insatser måste finnas inom elevhälsan? Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan.

Förlag: Norstedts Juridik. ISBN  Riktlinjer för Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa . Enligt skollagen (2010:800) ska det finnas en samlad elevhälsa i alla skolverksamheter. I. Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen. Den nya skollagen och kravet på en samlad elevhälsa innebär att skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i. Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal pdf ladda ner gratis rektor, elevhälsan (t.ex.
Energiverket katrineholm

Elevhälsan skollagen

Page 3. Vägledning  insatser rörande tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterade ohälsa, sex och samlevnad samt jämställdhet. Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och  I enlighet med skollagen tillhandahåller elevhälsan i Osby kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan. Men ännu viktigare är att elevhälsan är ett arbetssätt i skolan.
Barn visor

gyroplane training
du ar snall
disruptive innovation examples 2021
in fashion jeans
e irrational number
skin spike

Elevhälsans medicinska insatser - Magelungen

Arbetet utgår från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.