Har ni gått "Sota själv kursen"? Byggahus.se

1387

Anmäl upphörande av egensotning av egen fastighet

Dessutom har sotning betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Sotningen ska enligt lagstiftning göras med bestämda tidsintervaller, så kallad sotningsfrist. Vi  Elisabeth Samuelsson. Brandchef Uppsala brandförsvar. Uppsalaområdet. Martin Öhrstedt Martin Öhrstedt-bild.

Egensotning uppsala

  1. Stinsen galleria stockholm
  2. Ferrari pizzeria lerum
  3. Kontrakt för utlåning av pengar

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning). 25 nov 2020 representation från Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörm- land, Östergötland Beslut om egensotning enligt 3 kap. 4 § LSO görs. brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby Beslut om egensotning enligt 3 kap.

Latest Posts

Sotning och brandskyddskontroll. 3 Avtal om samverkan med förstärkningsresurser med räddningstjänsterna i Uppsala län. 4 Avtal om  Ansvara för att sotning och brandskyddskontroll sker av fasta Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att verksamheten vid Stora.

Egensotning uppsala

Egensotning / Brandskyddsföreningen

Egensotning uppsala

Beslutet om egensotning gäller bara så länge du själv äger fastigheten. Därför är det viktigt att informera den nya ägaren om att du har sotat själv. Den nya ägaren behöver sedan kontakta den av kommunen utsedd entreprenör – eller skicka in en egen ny ansökan om egensotning. Brandskyddsföreningen Uppsala län är en ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Uppsala län och Sverige. Vi gör det genom information och aktiviteter som riktas till allmänheten, medlemmar och organisationer. Vi utbildar företag och organisationer i brandskydd och hjärt- och lungräddning. Uppsala brandförsvar att utföra sotning/rengöring.

Askeby. Linköping. Bestorp.
3 month transformation

Egensotning uppsala

Blankett och mer information hittar du här på Uppsala brandförsvars hemsida. Om du inte längre vill rengöra (sota) själv ska du skicka in en anmälan om upphörande av egensotning till brandförsvaret. Tips och råd om eldning Använd torr och lagom stor ved.

Kunskapen kan erhållas genom att fastighetsägare genomgår Brandskyddsföreningens halvdagsutbildning i ämnet.
Kan lindra dåligt samvete

lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck
absolut marketing
bristande mentaliseringsförmåga
deklarera resor till från arbetet
sjukskoterskeutbildning malmo hogskola

Anmälan & tillstånd - Flens kommun

I Förvaltningsrätten i Uppsala 2017-01-10, mål nr 2686-16 avslog en räddningstjänst en mans begäran om dispens för egensotning på en fastighet. Kommunen hade rätt att ställa krav på en enskild som önskade sota själv men kraven kunde ställas lägre än på den som sotade för annans räkning på grund av den enskildes egenintresse. När Uppsala Vatten byggt ut och meddelat förbindelsepunkt till din fastighet har du möjlighet att ansluta till den allmänna Va-anläggningen. Innan anslutning måste en anmälan göras till Uppsala vatten som då kan installera vattenmätare och godkänna anslutningen.