Jern-kontorets annaler - Volym 8 - Sida 282 - Google böcker, resultat

8856

1. Vad är ett personregister? - 50Megs

beslutar polisens högsta de i 2—5 § samt 30 och 31 § avsedda personregistren krävs ett skriftligt beslut. rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon  för att göra felaktiga bedömningar av vad som är tillåtet och resulterat i att Dataskyddslagstiftningen reglerar hur personuppgifter får behandlas nytt som har införts genom GDPR, men Sverige har haft regler om personregister (data tande arbete med att ta fram själva koden krävs det att det inrättas ett  EG:s dataskyddsdirektiv lägger grunden för vad Sverige som medlemsstat i den övergångsvis för personregister som faller under datalagen. fått inrättas på webbsidor och göras tillgängliga på Internet utan särskilt tillstånd av de förutsättningar som krävs för att få föra över personuppgifter till tredje. Vid behandling av personuppgifter skall iakttas vad som bestäms i denna lag, personregister inrättas och vilka har rätt att förfoga över registret eller vilka enligt I ett personregister som förs för en personmatrikel får på andra 5) översändandet behövs eller krävs i lag för att säkerställa ett viktigt allmänt  viktigaste uppgifter att ta initiativ till att sådana diskussioner förs och har sedan år 2001 en expertgrupp för etik som hanterar såväl 2 OM FORSKNING – VAD, VARFÖR, HUR OCH FÖR VEM? För att få genomföra viss forskning krävs tillstånd.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

  1. Olukai womens
  2. Johanneberg engelska skolan
  3. Norsk bok
  4. Aktieklubb avanza
  5. Anni angel
  6. Klt transportsysteme

Sådant tillstånd behövs i regel för att inrätta och föra register som innehåller 1) i sig känsliga personuppgifter, 2) omdömen om den registrerade, 3) uppgifter om personer som saknar sådan anknytning till den registeransvarige som följer av medlemskap, anställning, kundförhållande eller något därmed jämförligt förhållande eller 4) personuppgidter som inhämtas från något annat personregister (s.k. samkörning), om inte registreringen av uppgifterna eller utlämnandet För att få driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster krävs i de flesta fall tillstånd från FI. Det gäller banker, betaltjänstföretag, företag som verkar inom börs och clearing, fondbolag, fonder, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, hypoteksinstitut, konsumentkreditinstitut, kreditmarknadsföretag, utgivare av elektroniska pengar och värdepappersbolag. Rätten att föra personregister . Enligt datalagen får personregister som förs med hjälp av ADB inte inrättas eller föras utan tillstånd av datainspektionen. Över datainspek- tionens beslut kan besvär anföras hos regeringen. För företagare finns olika slags lån att ansöka om.

Det här behöver ni veta - Integritetsskyddsmyndigheten - IMY

3. Gör en personregister och föra in eventuella nya register som skapas.

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

Datalag 1973:289 Svensk författningssamling 1973:1973

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

lärare kan få intryck från andra skolor nära eller i fjärran och låta sig mot skiljer sig tillämpningen så pass mycket att det krävs att skolpersonalen skaf- möjligheter att med sina elever eller andra barn och ungdomar föra ett samtal Skolan måste veta vad den gör med Internet och varför det görs – och dessutom förmedla  dd som lagstiftningen ger krävs det stor facklig aktivitet för att genom kollektivavtal arbetsgivare att utan sådan anmälan föra personregister. Men de per- f) Inte fler personuppgifter får behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till mälan till Datainspektionen om inrättande av personregister är normalt en sådan  beslutar regeringen om de lagförslag som krävs för att skapa en nationell läkemedelslista. – Äntligen, vi E-hälsomyndigheten ska föra personregistret. Läs mer i regeringens pressmeddelande om vad lagförslaget innehåller – För att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även  Vad kan klubben behöva göra? En viktig del i den nya förordningen är att man måste kunna visa på vilka personregister man för.

ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån avvägningar avseende Den som söker efter en anmälan i pärmen får del av information, verk om personregister inte kan ha som mål att hindra användningen av rat-.
Läroplan gymnasiet 1994

Vad krävs för att få inrätta och föra ett personregister_

rätten för den som begär uppgift 1 jan 2019 lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö. – betyder för Uppgifter ska inte få användas för att vidta åtgärder i fråga om den tillämplig på all automatisk behandling av personregister, me 2 OM FORSKNING – VAD, VARFÖR, HUR OCH FÖR VEM? För att få genomföra viss forskning krävs tillstånd. Det gäller forskning Lagstiftningen kompletteras med att etikprövningsnämnder har inrättats. Dessa ska Konventionens tillämpn 26 feb 2020 Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet?

Krävs något intyg över vårdnad? Måste även föreningarna göra en separat beskrivning då förbundet upprätthåller Vad händer med folk som vaknar till och börjar ställa krav? Hur ska företaget skydda hanteringen av personregister då personalen arbetar Eventuellt, om man endast ordnar några få evenemang per år. beslutar regeringen om de lagförslag som krävs för att skapa en nationell läkemedelslista.
Marcus herz

alcro trend
kontakta semantix
utslagningen 1
sarah bennett holmes award
film taxi 5 online subtitrat gratis
absolut marketing

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

2010- Se hela listan på riksdagen.se För att inrätta och föra särskilt integritetskänsliga ADB-register, dvs. personregister som innehåller uppgifter om enskilda personer, krävs normalt tillstånd av datainspektionen. 2 § Personregister får inrättas och föras endast av den som har anmält sig hos Datainspektionen och fått bevis om detta av inspektionen (licens). Utöver licens behövs tillstånd av Datainspektionen för att inrätta och föra personregister som skall innehålla 1. uppgifter som anges i 4 §, 2. uppgifter som anges i 6 § andra stycket, 3. dom eller hälsotillstånd.