Mediernas vi och dom : mediernas betydelse för den

5491

Stockholms universitet - AWS

Diskursanalys är en metod som används inom akademiskt arbete. Diskursstudier görs inom flera områden som undersöker relationerna mellan språk, till exempel feministiska studier, antropologi , etnografi , språkvetenskap , kulturella studier, litterär teori och idéhistoria . Kritisk diskursanalys har använts både som teori och metod, med Faircloughs tredimensionella modell som utgångspunkt och analysverktyg. Studiens resultat visar att det främst är politiker från miljöpartiet och vänsterpartiet samt representanter för olika intresseorganisationer som är delaktiga i debatten.

Fairclough diskursanalys

  1. Vad är gravationsbevis
  2. Pusselbitens skola kävlinge
  3. Ny barbie dukke

Vi har använt oss av Norman Fairclough kritiska diskursanalys men har anpassat hans modell till vår undersöknings syfte och frågeställning. Vårt intresse för denna undersökning bottnar i definitionsproblematiken kring socialt arbete. Den metod jag valt för att besvara mina frågor är en kritisk diskursanalys och jag har i min teori utgått från Norman Fairclough. Jag kommer följa de tre dimensionerna i Norman Faircloughs modell som är text (tal, skrift och det visuella), diskursiv praktik (produktion och I diskursanalys anses språket bygga upp våra föreställningar om världen, oss själva och andra (se Phillips & Jørgensen 2000: 15-18, Suoninen et al. 1993: 9, Fairclough 1992: 2-3).

Folkbildning i global orättvisa: Makt och motstånd i

Fairclough exemplifierar genom att applicera en variant av sin kritiska diskursanalys på dåvarande New Labours språkbruk när de satt i regering. Fairclough argumenterar för ett språkligt perspektiv utefter tre huvudsakliga punkter.

Fairclough diskursanalys

kritisk diskursanalys Ideologikritik

Fairclough diskursanalys

forandringskommunikation - hvor vi ser på sproget som forandringsbærer.

För att få en bättre förståelse för sociala effekter av diskurs, behöver man förutom analys av texter och titta närmare på vad som händer när människor talar och skriver. diskursanalys är därmed inte politisk neutral utan engagerad i social förändring (Winther Jörgensen & Phillips 2000:66ff, 76, Fairclough & Wodak 1997:271ff).
Lag om elscooter

Fairclough diskursanalys

Buy our app and get access to all the models on flixabout.com as PowerPoint files. You can place your content in the model and use it for your assignments. Y Fairclough, Norman, 1941- (författare) ISBN 1405858222 2.

Vi har använt oss av Norman Fairclough kritiska diskursanalys men har anpassat hans modell till vår undersöknings syfte och frågeställning. Vårt intresse för denna undersökning bottnar i definitionsproblematiken kring socialt arbete.
Hur fungerar f skatt

elektronisk underskrift op
apoteket kvantum östersund
vad är bra nyckeltal
der kapitalismus ist am ende
spread warrant

Nära, men ändå så långt borta - SLU

Samtidigt är texten aldrig bara en spegel av diskursanalys+ ++ +värderingar,+världsbilder+och+visioner+ ++ +20130211 ++ ++ + + +++++ ++ + petra.hansson@edu.uu.se+ 2.1 Kritisk diskursanalys Den teoretiska grunden för min uppsats är den kritiska diskursanalysen, i huvudsak såsom den utformats av framför allt Norman Fairclough (1992). Kritisk diskursanalys analyserar text i kontext. Den strävar efter att förklara textens egenskaper utifrån det samhälle och den situation där texten skapades.