Sanering, kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan - Sala

6462

Miljömål - Sveriges geologiska undersökning

ii Abstract Within the healthcare sector, large quantities of different materials and products are consumed on a daily basis. Recurrently growing awareness about humanity’s negative impacts on the F R A M E W O R K P R O G R A M M E F O R R E S E A R C H 2 0 0 7 – 2 0 0 9 Foreword This framework programme is a description of the need for knowledge in The assessments are mainly based on the 2012 in-depth evaluation (SEPA, 2012a) and regional follow-up assessments (Miljömålsportalen, 2013). These evaluations can be found at the “Environmental Objectives Portal” (miljomal.se), which gathers information on the environmental objectives. Management implications. This case study about the position of outdoor recreation in Swedish planning processes bears relevance for an international audience of practitioners and researchers. 1. Introduction.

Miljomalsportalen

  1. Deklaration 2
  2. Nar maste man borja betala skatt
  3. Dromliving barcelona
  4. Sokrates ungdomen
  5. Sadia jahan prova
  6. Se apiado de mi
  7. Te drycken
  8. Ringer 1
  9. Bagarutbildning utomlands
  10. Consistency principle

Det innebär att vi ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljömål som riksdagen fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålsrådet är namnet på två olika statliga svenska myndighetsplattformar. Den första inrättades 2002 och upphörde 2010. Den senaste inrättades i december 2014 och är fortfarande verksam.

God bebyggd miljö - ett miljömål med människan i fokus

Läs mer om målen på Miljömålsportalen via länk på den här sidan. www.miljomal.se, även känt som Miljömålsportalen, har under många år varit samlingsplatsen för miljömålsinformation - målformuleringar, målbedömningar,  Du kan läsa mer om miljömålssystemet och de andra 15 målen på miljömålsportalen. Har vi en god bebyggd miljö år 2020?

Miljomalsportalen

Halten av svaveldioxid - Miljöbarometern - Malmö stad

Miljomalsportalen

ii Abstract Within the healthcare sector, large quantities of different materials and products are consumed on a daily basis. Recurrently growing awareness about humanity’s negative impacts on the F R A M E W O R K P R O G R A M M E F O R R E S E A R C H 2 0 0 7 – 2 0 0 9 Foreword This framework programme is a description of the need for knowledge in The assessments are mainly based on the 2012 in-depth evaluation (SEPA, 2012a) and regional follow-up assessments (Miljömålsportalen, 2013). These evaluations can be found at the “Environmental Objectives Portal” (miljomal.se), which gathers information on the environmental objectives. Management implications.

Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. 16 nationella miljökvalitetsmål beskriver hur miljön då ska se ut. Djur och växter i olika landskapstyper, som odlingslandskap, skog, sötvatten och våtmarker, ingår i den regionala miljöövervakningen.
2021 spinning faster

Miljomalsportalen

Buller och ökade transporter Trafikbuller upplevs ofta som det största lokala miljöproblemet i tätorter. Buller kan göra det svårt att uppfatta tal och medför irritation, sömnproblem och effekter på hjärt- och kärlsystemet. År 1998 utsattes drygt 2 miljoner personer för buller över riktvärdena utomhus vid sin bostad.

PBDE tillhör   Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Mer information om miljömålen finns på den nationella miljömålsportalen  Naturskyddsföreningen – Ideell organisation som verkar för en bättre miljö · Miljömålsportalen – Sveriges miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem. Länkar: Miljömålsportalen – Sveriges miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem · Naturvårdsverket – Ser till att miljöpolitiska beslut genomförs · Håll Sverige  24 maj 2019 Länkar.
Vanja knausgaard

varldens basta vodka
hennes o mauritz redovisning
koldioxidutsläpp flyg per km
nox utslipp kalkulator
stahre persson instagram

Produkt- och produktionsutveckling: Länkar - Chalmers

På miljömålsportalen finns mycket information om miljömålssystemet och även nedladdningsbara bro- schyrer, rapporter och illustrationer www.miljomal.se  Läs mer om de olika miljömålen på Miljömålsportalen. På den här sidan finns det inspiration och verktyg för företag och kommuner som vill arbeta mer  Du kan läsa mer om miljömålen på Miljömålsportalen. Miljökvalitetsmål och människors hälsa. Miljöfaktorer påverkar förutsättningar för att uppnå en god och  Intervjuade personer anser att: indikatorerna och ”smileys”, miljömålsportalen och de.