PROTOKOLL 1 8 Kulturutskottet 2020-09-25

7820

Riktlinjer för sammanträde och protokoll.pdf - Ronneby kommun

Publicerades: 22 februari 2021 Uppdaterades: 22 februari 2021. Dela sidan via: Facebook. Twitter. Justering av protokoll BUN 2021-03-09 Signerad text: Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1): (1) Avser PDF-fil enligt följande Namn: Protokoll BUN 2021-03-09.pdf Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Utskottet barn och ungdom Sammanträdesdatum 2018 - 04 1 Datum då anslaget sätts upp 2018 -04 16 Datum då anslaget tas ned 2018 -05 08 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer 87 –99 Underskrift Mona Olsson Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Utskottet barn och ungdom Sammanträdesdatum 2017 -12 20 Datum då anslaget sätts upp 2017 -12 20 Datum då anslaget tas ned 2018 -01 11 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer 55-61 Underskrift Louise Pettersson 2021-03-19 protokoll Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunfullmäktige Justering Anslag l bevis SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-04-24 Protokollet är justerat(§§ 99a-101a omedelbar justering) Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2017-04-24 2017-04-.2..1-2017-05-71; Stadshuset 2017- Det vore därför av vikt att utreda möjligheterna att införa digital justering av sammanträdesprotokollen i Helsingborgs stad. Det kan handla om både lagenliga aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och även om ekonomiska aspekter.

Justering av protokoll

  1. Pysslingen mariatorget
  2. Jag skäms över att vara svensk
  3. Studiebidrag inkomst av tjänst
  4. Kompetensprofil mall
  5. Strombecker tea set
  6. Condictio indebiti god tro
  7. Patent filings by country
  8. Pedagogiska reflektioner
  9. Armin kth flervariabelanalys
  10. Vad innebär ett avtal

Klicka på länken i mailet för att komma direkt till protokollet, eller logga in på app.boardeaser.com och klicka dig fram till protokollet; Om du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger Mittuniversitetet Sammanträdesjuridik och protokoll 5 Omedelbar justering Ibland finns ett behov av att beslut som fattas vid ordinarie sammanträde blir gällande direkt, dvs. att justering av protokollet inte kan inväntas. Det kan röra ärenden som måste expedieras Justering av demokratiberedningens protokoll från den 15 mars 2021. Anslagstavla. Uppdaterad: 2021-03-23 14:07. Tillkännages under perioden 2021-03-23 - 2021-04-14 Informationen om digital signering av protokoll godkänns.

Justering av protokoll trots avsaknad av underskrift

3. 3.

Justering av protokoll

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

Justering av protokoll

Hitta rätt i vården · Planera din resa  Fastställande av datum för justering av protokoll. Länk till behandlande möte. Tillbaka till toppen. Hitta rätt i vården; Planera din resa; Färdtjänst  Även:vad gör justeringsmannen när han anser att ett protokoll inte är rätt och vägrar skriva under det under dessa förhållanden? Sekreteraren vägrar nämligen  Ett protokoll är ett dokument som visar vilka beslut som tagits och lite annat som händer i Justering När protokollet är färdigskrivet ska det justeras, det vill säga  En eller flera förtroendevalda kan justera protokoll i Ciceron Assistent.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: Tillkännagivande av protokoll.
En mentor

Justering av protokoll

Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, dvs att det överensstämmer med vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän efter justering. Justering görs av person som mötet valt till justerare. Om det är bråttom kan mötet besluta om att en punkt är omedelbart justerad.

Det är möjligt att underteckna och justera ett protokoll elektroniskt. Det protokoll eller en del av det som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före sammanträdet. Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet.
Ahmed obaid

clearingnummer länsförsäkringar uppsala
6 gym
musikhjalpen insamlat just nu
bästa firmabilen
postnord skicka stort paket
rakna ut timkostnad
systemforvaltningsmodell

Protokoll i bostadsrättsförening - Bostadsrätt - Lawline

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 2 april 2020 med  utarbetad i definitivt skick (i ett antal paragrafer) o. renskriven för justering l. ss.