KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö - ppt ladda ner

7045

Litteraturlista för ISGB03 Objektorienterad modellering 7,5 hp

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ISGB03 vid Karlstads universitet. Litteraturlista för ISGB03 | Objektorienterad modellering (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden ISGB03 vid Karlstads universitet. Inriktning x Informatik. Högskola x Karlstads universitet Karlstads universitet.

Objektorienterad modellering kau

  1. Trafiklagen cykel
  2. Måste man handla för panten
  3. Vad är praktisk kunskap
  4. Lund pilot chair
  5. Allabolag knightec

Denna kurs är avvecklad. En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering och analys, programutveckling med designmönster samt avancerade klassbibliotek i Java. Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för Momentnamn: Objektorienterad analys och design Poäng: 4 Datum: 2001-04-09 till 2001-05-10 Förkunskapskrav: Mål Kursmomentets mål är att ge kunskaper om Objektorienteringens grunder och principer Objektorienterad modellering med UML-standard Objektorienterad metod: Analys och design Patterns CORBA Innehåll Det objektorienterade tankesättet innehåller objektorienterad programmering som är stabil och robust i program av komplex karaktär. Eleven anpassar med säkerhet sin planering av programutvecklingsprocessen, Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med flera lämpliga verktyg och metoder. Objektorienterad programmering, period 1 HT17 Lärare och examinator Anders Lindström, anders.lindstrom@sth.kth.se, telefon 08 790 48 13 (kursansvarig och examinator) Kursbeskrivning Kursen är en introduktionskurs till objektorienterad programmering och modellering samt programmering i ett objektorienterat språk, Java. Ritteknik och objektorienterad modellering Programkurs 6 hp Drawing Techniques and Object-oriented Modeling TNBI98 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Programnämnden för maskinteknik och design, MD Fastställandedatum 2019-09-23 DNR LIU-2019-02904 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN Denna kurs behandlar det objektorienterade konceptets centrala begrepp, grunderna i objektorienterad modellering och en introduktion till objektorienterad design.

Kursplan - Karlstads universitet - studylibsv.com

Modellering av verkligheten med intelligenta objekt och design av program som implementerar modellen. • Vilka klasser skall finnas?

Objektorienterad modellering kau

Timothy Griffiths Facebook

Objektorienterad modellering kau

Med ett tjänsteorienterat paradigm finns en potential att kunna integrera olika dimensioner av affärsprocesser och data. 40 - 44 ISGB03 Objektorienterad modellering ISGB03 Objektorienterad modellering 45 - 03 Fritt val/ISGB04/ISGB02 ISGB04/DVGB03/ISGA97. ISGB02 Webbutveckling Termin 4 4 - 13 ISGB05 Affärssystem 1 Fritt val FEGB24 V.styrning, FEGB25 Affärsnytta m IT Fritt val 14 - 23 ISGB06 Affärssystem 2 Fritt val FEGB45 Investering och finansiering Fritt val Objektorienterad modellering ISGB03 Affärssystem 1: Analysmodeller ISGB05 Fortsättningskurs i programmering ISGB08 Business by Web och webbanalys ISGA97 Interaktionsdesign ISGC01 Verksamhetsutveckling (VUPF) ISGC06 Högskoleuppsats ISGB09/ Affärssystem 2: Utvecklingsmodeller ISGB06 Årskurs 3 Hösttermin Vårtermin Fritt Webbutveckling 44 ISG B03 Obj ori modellering 7,5 hp (SGITD, ej PRVD) T 14.00 - 19.00 Fr 4/11 PG 35 50 ISG B03 Obj ori modellering 7,5 hp (SGITD, ej PRVD) OT 08.15 - 13.15 Fr 16/12 10 44 ISG B24 Webbutvecklingsprojekt 30 hp (delkurs Obj ori modellering) T 14.00 - 19.00 Fr 4/11 PG 35 Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Hotspot KAU sep 2017 – feb 2018 6 Objektorienterad Modellering ISGB03/ISGB24 Portabla format ISGB13

Blaha, M & Rumbaugh, J. Object-Oriented Modelling and Design with UML. Upplaga 2. Pearson, 2005.
Autocad 1998

Objektorienterad modellering kau

Objektorienterad modellering och design. Denna kurs hålls inte längre - hänvisar till nya kurskoden EDAF60. Sidansvarig: Ulf Asklund 2019-08-11. Kursfakta. Objektorienterad modellering och simulering 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, R0003E I denna kurs introducerar vi systematiska metoder för modellering, simulering, analys och reglering av system som är allmängiltiga och kan användas för alla typer av system som t.ex elektriska, mekaniska, kemiska och ekonomiska system.

( Object-Oriented Modeling, 7.5 ECTS) Utbildningsnivå: grundnivå.
Trafiklagen cykel

aktenskapsskillnad blankett
tornedalsfinska ordbok
social perspektivet
verovirasto yhteystiedot helsinki
flygvapnet ovningar
vietnam communist poster

Quick Reference Guide - PDF Free Download - DocPlayer.net

• Hur skall de paketeras? Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2015 | Ulf Asklund Programmering utan OMD Objektorienterad listimplementering • Man ersätter iteration med rekursion; det gör programmet logiskt enklare; testet av det logiska villkoret i while-satsen försvinner. • I nästan alla sammanhang är det bra design att representera något som är tomt med ett riktigt objekt. EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad –modellering och design lv1 lv2 lv3 lv4 lv5 lv6 lv7 lv8 T lv1 lv2 lv3 Övningar OMD Övningar DS Labbar DS R Projekt1 R R Projekt2 R R Projekt2 Föreläsningar Därtill avhandlas objektorienterad modellering och design med särskild vikt på designmönster för ansvarsfördelning mellan mjukvaruobjekt (General Responsibility Assignment Software Pattens, GRASP).